for reflection in mirror w/o lamp

План за действие при дървеници в хотелски стаи

За съжаление появата на дървеници в хотелски условия е доста срещано
явление и следва да бъдат взети незабавни мерки за унищожаването им.


Служителите трябва да бъдат добре информирани и да знаят как да реагират
при подобно оплакване. След поднесените извинения на гостите,
препоръчваме да се предприемат следните действия:

  • Преместете госта в друга стая до края на престоя му. Препоръчително е багажът да остане в първоначалната стая, докато бъде инспектиран и третиран. Облеклото на госта трябва да бъде изпрано и поставено в сушилня на високо температурно сушене за един цикъл;
  • Уведомете Rent2Kill® за заразяването или за съмненията ви за заразяване от дървеници;
  • Изолирайте стаята от посещения. Не местете нищо от нея, преди да бъде инспектирана от наш специалист;
  • Ако при проверката служител на Rent2Kill® установи наличие на дървеници, обработката трябва да започне незабавно;
  • При наличие на достъп до съседни помещения, инспекция и обработка ще бъдат направени и там;
  • Не местете нищо от стаята, включително матрака и подматрачната рамка. Ако все пак решите да ги изхвърлите, изчакайте приключването на процедурата, за да не пренесете дървениците на други места. Увийте ги добре в чували и запечатайте преди да ги изхвърлите.
  • След третирането се препоръчва стаята да се постави под стриктно наблюдение от персонала в рамките на 30 дни, след което се препоръчва
    повторна инспекция от служител на Rent2Kill®;
  • Планирайте годишни инспекции на помещенията в хотела, за навременното откриване и третиране на дървеници;


Rent2Kill® препоръчва спазване на политика на превенция срещу дървеници
или други вредители.

37 коментара

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *