for reflection in mirror w/o lamp

План за действие при дървеници в хотелски стаи

За съжаление появата на дървеници в хотелски условия е доста срещано
явление и следва да бъдат взети незабавни мерки за унищожаването им.


Служителите трябва да бъдат добре информирани и да знаят как да реагират
при подобно оплакване. След поднесените извинения на гостите,
препоръчваме да се предприемат следните действия:


 Преместете госта в друга стая до края на престоя му. Препоръчително е
багажът да остане в първоначалната стая, докато бъде инспектиран и
третиран. Облеклото на госта трябва да бъде изпрано и поставено в
сушилня на високо температурно сушене за един цикъл;


 Уведомете Rent2Kill® за заразяването или за съмненията ви за заразяване
от дървеници;


 Изолирайте стаята от посещения. Не местете нищо от нея, преди да бъде
инспектирана до пристигането на наш специалист;


 Ако при проверката служител на Rent2Kill® установи наличие на
дървеници, обработката трябва да започне незабавно;


 При наличие на достъп до съседни помещения, инспекция и обработка
ще бъдат направени и там;


 Не местете нищо от стаята, включително матрака и подматрачната рамка.
Ако все пак решите да ги изхвърлите, изчакайте приключването на
процедурата, за да не пренесете дървениците на други места. Увийте ги
добре в чували и запечатайте преди да ги изхвърлите.


 След третирането се препоръчва стаята да се постави под стриктно
наблюдение от персонала в рамките на 30 дни, след което се препоръчва
повторна инспекция от служител на Rent2Kill®;


 Планирайте годишни инспекции на помещенията в хотела, за
навременното откриване и третиране на дървеници;


Rent2Kill® препоръчва спазване на политика на превенция срещу дървеници
или други вредители.