Speshno-otdelenie-1-WEB

План за действие при дървеници в болнични условия

Дървениците са вредители, които се закрепват към вещите и дрехите на
хората и могат да бъдат пренесени навсякъде. В случай на установяване
наличие на дървеници в болнични условия, трябва да се свържете незабавно
със специализирана фирма за борба с вредители. В случай че, приет пациент в
болничното заведение се окаже преносител, трябва да се предприемат
следните мерки:
 Пациентът трябва да бъде преоблечен с нови – не заразени дрехи;
 Заразените дрехи да се сложат в здраво завързана найлонова торба, така
че дървениците да са добре изолирани, след което да бъдат изпрани и
изсушени на висок температурен режим;
 Изолирайте всички други принадлежности на пациента, чанти,
портмонета, дрехи в найлонови торби, докато се свържете и изчакате
пристигането на Rent2Kill® представител;
 След установяване наличието на дървеници, експертът ни ще
предприеме необходимите действия за унищожаването им;
При съмнение или установяване на подобен проблем, препоръчваме да
потърсите професионалната помощ на Rent2Kill®, с цел предотвратяване
състояние на паника в болничното заведение.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *